คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Skip เข้าสู่ระบบSkip หน้าหลัก

หน้าหลัก

รายวิชาที่มีอยู่

 • คำอธิบายรายวิชา

  ศึกษาและฝึกทักษะเกี่ยวกับหลักการ การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อ่จัดรูปแบบเอกสารและออกแบบสิ่งพิมพ์ที่ใช้ในการทำธุรกิจ เช่น แบบฟอร์ม ซองจดหมาย จดหมายเวียน นามบัตร ฉลากติดผลิตภัณฑ์ ป้ายโปสเตอร์ แผ่นพับ เป็นต้น โดยการศึกษาวิธีการจัดทำด้วยตนเองในเวลาอันรวดเร็ว เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน การทำการตลาดและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Acrobat ที่นิยม ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจัดเก็บเพื่อลดความสิ้นเปลืองของการใช้กระดาษในธุรกิจได้

 • ศึกษาโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ แสตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้นต้นไม้ กราฟ เครือข่าย การนำโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรียงลำดับ ค้นหา ข้อมูล การประยุกต์ใช้โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ
  ภาคปฏิบัติใช้โปรแกรมภาษาที่กำหนดเขียนโปรแกรมประยุกต์โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธีเพื่อแก้ปัญหาในงานธุรกิจ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างงานเอนิเมชั่น
 • โครงงานคอมพิวเตอร์
 • การเขียนโปรแกรมภาษาซี
 • การใช้โปรแกรม Photoshop และโปรแกรม Flash
 • การสร้างานออกแบบผลิตภัณฑ์ จากโปรแกรม SketchUp Pro

บทเรียนบนเครือข่าย โดย ครูสุพรรษา วันสุข
head1
Skip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31   
Skip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
Skip ข่าวล่าสุด

ข่าวล่าสุด

(ยังไม่มีข่าว)